صادرات سیب گلدن اسموتی اهر

آیا اهر توانایی صادرات سیب گلدن اسموتی را دارد؟ صادرات این سیب زرد با چه نوع محدودیت هایی رو به رو است؟ اهر یکی از شهرستان های است که از جایگاه خوبی در تولید انواع سیب برخوردار میباشد.

بیشتر بخوانید

صادرات و بسته بندی سیب گلدن اسموتی

نوع بسته بندی محصول چه اهمیتی در حوزه صادرات آن دارد؟ آیا بسته بندی سیب درختی در ایران مطابق معیارهای استاندارد است؟ رقم گلدن اسموتی آیا در این بخش صادرات حضور داشته است؟

بیشتر بخوانید

صادرات سیب گلدن اسموتی زرد فرانسه

چرا میتوان در بحث صادرات سیب، به نمونه های سیب گلدن اسموتی فرانسه به چشم یک ظرفیت خوب و مناسب نگریست؟ آیا انواع سیب زرد گلدن اسموتی در دنیا خواهان دارد؟

بیشتر بخوانید

صادرات سیب پاییزی گلدن اسموتی اصفهان

سیب پاییزی گلدن اسموتی اصفهان را چگونه میتوان از انواع دیگر سیب زرد متمایز کرد؟ آیا میتوان با وجود رقم گلدن دلیشز، به صادرات سیب گلدن اسموتی نیز به چشم یک فرصت نگریست؟

بیشتر بخوانید

صادارت سیب زرد گلدن اسموتی

صادرات عمده سیب زرد ایران با رقم های گلدن اسموتی و گلدن دلیشز می تواند درآمد خوبی برای کشاورزان این محصولات به همراه آورد ولی آیا این ارقام می توانند در حد عرضه بین المللی در کشور تولید شوند؟

بیشتر بخوانید

صادرات سیب گلدن اسموتی درجه یک ارومیه

سیب درختی گلدن اسموتی درجه یک منطقه ارومیه را این شرکت با همکاری بازرگانان محترم داخلی و خارجی اقدام به صادرات می نماید.

بیشتر بخوانید

صادرات سیب گلدن اسموتی به روسیه

شرکت بازرگانی تجارت سیب ایران در دو سال گذشته با رعایت استانداردهای
صادراتی، بهترین سیب درختی گلدن اسموتی ایران را به روسیه صادرات نموده
است.

بیشتر بخوانید

صادرات عمده سیب گلدن اسموتی

کسانی که در زمینه صادرات عمده سیب درختی گلدن اسموتی فعالیت دارند، شرکت بازار سیب ایران در این زمینه همکاری خود را اعلام می دارد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید