بازار سیب ایران
خانه / فروش سیب / خدمات فروش انبوه سیب طلایی

خدمات فروش انبوه سیب طلایی

ارائه خدمات فروش انبوه سیب های صادراتی سرخ و طلایی از جانب شرکت بازار
سیب ایران، سبب شده تا بازرگانان خارجی اقدام به همکاری با این شرکت
نمایند.
این شرکت که از سال ۲۰۰۸ فعالیت خود را در این زمینه آغاز نموده است، از نواحی مختلف کشور سیب هایی با گریدهای مختلف اقدام به تأمین نموده است.
امسال با توجه به کشش بازارهای داخلی و خارجی، کارشناسان فروش ما بهترین سیب های طلایی را در اولویت فروش خود قرار داده اند.

مطلب پیشنهادی

فروش انواع سیب صادراتی به روسیه و گرجستان

سیب میوه ای بهشتی است و همه اقشار و همه دنیا آن را دوست دارند. …