بازار سیب ایران
خانه / سیب / انواع سیب درختی بزرگ

انواع سیب درختی بزرگ

با توجه به افزایش تولید سیب درختی بزرگ در باغات کشور، باغداران
محترم نیز در افزایش انواع سیب های تولید شده در سایزهای بزرگ تلاش های
مضاعفی را متحمل شدند.
در واقع شاید در سال های گذشته فقط دو نوع از سیب ها در ابعادهای بزرگ تولید و برداشت می شدند ولی امسال با افزایش گونه های مختلف سیب درختی در کشور، سایزهای تولید شده آنها نیز تغییر یافته است.
سیب هایی نظیر زرد و قرمز دلیشز که همان لبنانی می باشد. انواع سیب های سبز و قرمز گالا و همچنین سیب جوناتان و سیب سبز فرانسه نیز از جمله سیب هایی می باشند که امسال باغداران محترم توانسته اند سیب های با ابعاد بزرگ تولید و برداشت نمایند.
حال آنکه این نوع سیب ها بتوانند در بازارهای خارجی رقیبی دلیر در بین سیب های گونه های خارجی باشند.

مطلب پیشنهادی

صادرات سیب زرد سمیرم بسته بندی

آیا تا کنون قصد خرید کردن میوه یسب را به صورت عمده کرده اید؟ آیا …